İş sağlığı ve güvenliği zorunluluk değil, gerekliliktir!

20.06.2012 Tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile Türkiye’deki büyük küçük işletmede demeden kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeden tüm çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği kapsamına alınmıştır. Yasa ile işyerleri çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olarak 3 sınıfa ayrılmış ve tüm işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması amaçlanmıştır.

Çok yakında iş sağlığı ve güvenliği otomasyon programıyla hizmetinizdeyiz.

Eğitimler

İş sağlığı ve güvenliği, ergonomi, yüksekte çalışma, hijyen ve ilkyardım konularında eğitimler.

Hizmetler

İş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği, diğer sağlık personeli ve işe giriş muayenesi hizmetleri.

Kurumsal

Haber ve etkinliklerimizin yanısıra ilgili kanunları takip edebileceğiniz başlıkları ve iletişim bilgilerimizi bir araya topladık.

Mevzuat

6331 sayılı iş güvenliği yasa metinleri.