İlkyardım

İlkyardım İşlemleri

Tüm üniversite bölümlerinin uygun ve erişilebilir yerlerde yeterli ilk yardım çantası bulundurmaları önerilir. Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi (OSHA) Standardı 29 CFR 1910.151 Ek A, Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) Standardı Z308.1’i karşılayan ilk yardım kitlerinin hazır bulundurulması gerektiğini belirtir. Ayrıca,  çalışanlar için ilk yardım ve kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) eğitimi teşvik edilmektedir. Bu eğitim EH&S’de mevcuttur. Eğitim tarihleri ​​ve kayıt bilgileri Learn @ ISU’da mevcuttur .

Aşağıdaki adımları kullanarak yaralı veya maruz kalan personele hemen ilk yardım uygulayın:Yaralanan personeli yalnızca daha fazla zarara maruz kalmasını önlemek için gerekirse taşıyın.
Cildin küçük kısımlarını etkileyen döküntüler için, derhal en az 15 dakika akan su ile yıkayın. Gözle görülür bir yanma yoksa, uygun dekontaminasyonu kolaylaştırmak için mücevherleri çıkararak ılık su ve sabunla yıkayın.
Kıyafetlere ya da geniş cilt bölgelerine dökülürse, bulaşmış tüm kıyafetleri, ayakkabıları ve mücevherleri çıkarırken hızlıca duş almaya başlayın. Gözlerin kirlenmesini önlemek için bazı durumlarda kıyafetlerin kesilmesi gerekebilir.
Kirlenmiş giysiler mümkün olduğunda (işyerinde, diğer kıyafetlerden ayrı olarak veya sözleşmeli bir çamaşır yıkama servisi kullanın) aklanmalı, dekontamine veya atılmalıdır. Asla kirli giysilerinizi eve götürmeyin.
Dökülen materyali nötrleştirmek dışında krem, losyon veya salkım kullanmayın.
Gözlere sıçraması durumunda, gözleri en az 15 dakika boyunca göz yıkama istasyonunda yıkayınız. Göz kapaklarını iyice yıkamak için göz kapaklarını göz küresinden uzak tutun, her yöne doğru hareket ettirin.
Gerekirse suni solunum uygulayın, ancak sadece CPR eğitilmişse.
Her durumda, maruz kalan veya yaralanan kişi tıbbi yardım almalıdır:
Yaralanan kişinin amirini en kısa sürede bilgilendirin.
Hayatı tehdit edici olmayan yaralanma veya hastalıklar için, bkz . Kaza ve Yaralanmaların Raporlanması .
Denetim otoritesi  , Mesleki Tıp Kılavuzunun gerektirdiği şekilde  , ISU Olay Portalı üzerinden bir olay raporunun doldurulmasından sorumludur  .

BENİM İŞİM DEĞİLKİ
Öykümüz herkes, birisi, herhangi biri ve hiç kimse adlı 4 kişi hakkındadır. Yapılması gereken önemli bir iş vardır ve herkes birisinin bu işi yapacağından emindir. Gerçi bu herhangi birinin de yapabileceği bir iştir ama hiç kimse yapmaz. birisi buna çok kızar. çünkü iş herkesin işidir. herkes herhangi birinin bu işi yapabileceğini düşünür, ama hiç kimse herkesin yapamayacağının farkında değildir. sonunda herhangi birinin yapabileceği bir işi hiç kimse yapmadığı için herkes birisini suçlar.

İlkyardım Nedir?

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Acil Tedavi Nedir?

Acil tedavi ünitelerinde, hasta/yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir.

İlkyardım ve Acil Tedavi Arasındaki Fark Nedir?

Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın, ilkyardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

İlkyardımcı Kimdir?

İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişi ya da kişilerdir.

İlkyardımın Öncelikli Amaçları Nelerdir?

Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması,

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması,

Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi,

İyileşmenin kolaylaştırılması

Eğer herhangi bir ilkyardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği belirtilmeli,

112 hattında bilgi alan kişi, gerekli olan tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefon kapatılmamalıdır.

Kurtarma (Müdahale): Olay yerinde hasta / yaralılara müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.