6331 Sayılı Kanun

20.06.2012 Tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile Türkiye’deki büyük küçük işletmede demeden kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeden tüm çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği kapsamına alınmıştır. Yasa ile işyerleri çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olarak 3 sınıfa ayrılmış ve tüm işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması amaçlanmıştır. 2012’den günümüze yasanın bazı maddelerinde değişiklik olsada kısa sürede Türkiye’deki tüm çalışanlar ve işyerleri yasa kapsamına girecektir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumu için tehlike sınıflarına göre A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanları bunun yanı sıra işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri görevlendirilmiştir. Türkiye’deki tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılması getirilmiştir. İşyerlerindeki risklerin azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.