Çalışanlara Getirdikleri

  • Sayı sınırı olmaksızın iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlanma
  • İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile ilgili görüş verme ve aktif katılım sağlayabilme
  • Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalma durumunda gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma,
  • İş güvenliği konularında eğitim alıp bilgilenme
  • İş sağlığı ve güvenliği konularında temsil edilme
  • Kendisini ve çalışma arkadaşlarının sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmeme,
  • Kendilerine verilen üretim ve korunma ile ilgili tüm araç ve donanımları doğru kullanma,