İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Çalışanların bilgilendirilmesi amacıyla tehlike sınıflarına göre değişen sürelerde ve çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak hazırlanan programlarla iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri zorunlu hale getirilmiştir.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkındaki yönetmelik uyarınca İşverenler, çalışanların fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesi zorunlu kılar

İş güvenliği eğitimlerinde tüm çalışanlarla çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazaları ve meslek hastalıkları, hukuki süreçler, fiziksel-kimyasal- biyolojik risk etmenleri hakkında bilgilerden işyerindeki elle kaldırma ve taşıma, ilkyardım, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik, ve tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebebleri ve korunma prensibleri ile tekniklerinin uygulanması, güvenlik ve sağlık işaretleri ve kişisel koruyucu donanımlar ve kullanımları hakkındaki riskler anlatılacaktır.

Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılır, eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygular ve konudaki talimatlara uyarlar.

İş güvenliği eğitimleri;

  • Az tehlikeli işyerlerinde 3 yıl içinde toplam 8 saat,
  • Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 2 yıl içinde toplam 12 saat,
  • Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 1 yıl içinde toplam 16 saat olarak düzenlenmelidir.

Bu eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte 4 saat ve katları şeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de yapılabilir.

Eğitimler bireysel ya da gruplar halinde verilebilir.  Eğitimler, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik ve uygulamalı olarak düzenlenir.

İş güvenliği eğitimleri, işyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ileişyeri hekimleri gtarafından ya da işçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitimvakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezlerii üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından verilir. Eiğitimlerin sonunda çalışanlara sertifika düzenlenir.

Eiğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun ünvanı da düzenlenen sertifiada yer alır.