İşe Giriş Muayeneleri

Kanunla birlikte çalışanların hassasiyetlerinin saptanması ve riskli durumların belirlenebilmesi amacıyla tüm çalışanlar sağlık taramasına tabi tutulacaktır. Ayrıca tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacak olanlar yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporunu almadan işe başlatılamayacaktır.