İşverenin Sorumlulukları

Yasayla birlikte işverene yeni sorumluluklar yüklenmiştir. Bunlar ;

•        Iş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirme ve bunun sürekliliğini sağlama

•        Çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu dikkate alma

•        Risk değerlendirme raporlarını da göz önünde bulunarak genel bir önleme politikası geliştirme

•        Mesleki risklerin önlenmesi için eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbiri alma

•        Çalışma ortamında gerekli kontrol, ölçüm inceleme ve araştırmaları yaptırma,

•        Çalışmaları izleme, denetleme ve uygunsuzlukları giderme

•        Çalışanların hayati tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alma,

•        Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaştığı yerlerde koordinasyonunu sağlama,